Press "Enter" to skip to content

LED reflektorer av varierande kvalitet ett vanligt fenomen

Efter att ha byggt ihop flera led armaturer genom åren så börjar man se ett tydligt mönster över hur reflektorerna skiljer sig markant när det gäller kvalitet. Bra reflektorer är helt avgörande för lampans prestanda. En lampa med lågkvalitativa reflektorer begränsar mängden ljus som linsen släpper igenom vilket resulterar i ett lägre ljusflöde än normalt. Detta är ett vanligt förekommande problem för arbetsljus som monteras i Kina och Taiwan. Man genomför stora besparingar genom att använda mediokra reflektorer då denna komponent oftast är den mest kostsamma av samtliga komponenter som en lampa består utav. Det krävs stora investeringar i R&D (Research and Development) utveckling vilket gör att många tillverkare väljer att istället köpa in färdiga OEM reflektorer som sedan monteras i egna fabriken. Med andra ord är många asiatiska tillverkare inga renodlade produkt tillverkare utan monterar endast ihop de olika komponenter som utgör själva lampan.